اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۴۲۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۴۴۹۶۵۰۹ ۰۰۹۸
۹۱۲۶۳۳۵۸۷۲ ۰۰۹۸
آدرس : تهران ، خیابان لاله زار جنوبی ، رویروی پاساژ ایران ، پلاک ۲۷۲

فکس
۳۳۹۹۰۳۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
امیر ۹۱۲۵۱۷۲۲۷۱ ۰۰۹۸
وحید ۹۱۲۶۳۳۵۸۷۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان لاله زار جنوبی ، پاساژ بوشهری ، همکف ، پلاک 29

بازرگانی کنترل صنعت ۳۳۱۱۴۲۸۵

تلفن

  • ۳۳۱۱۴۲۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۴۴۹۶۵۰۹ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۶۳۳۵۸۷۲ ۰۰۹۸
  • آدرس : تهران ، خیابان لاله زار جنوبی ، رویروی پاساژ ایران ، پلاک ۲۷۲

فکس

  • ۳۳۹۹۰۳۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • امیر ۹۱۲۵۱۷۲۲۷۱ ۰۰۹۸
  • وحید ۹۱۲۶۳۳۵۸۷۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان لاله زار جنوبی ، پاساژ بوشهری ، همکف ، پلاک 29