اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۴۲۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۴۴۹۶۵۰۹ ۰۰۹۸
۹۱۲۶۳۳۵۸۷۲ ۰۰۹۸
آدرس : تهران ، خیابان لاله زار جنوبی ، رویروی پاساژ ایران ، پلاک ۲۷۲

فکس
۳۳۹۹۰۳۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
امیر ۹۱۲۵۱۷۲۲۷۱ ۰۰۹۸
وحید ۹۱۲۶۳۳۵۸۷۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان لاله زار جنوبی ، پاساژ بوشهری ، همکف ، پلاک 29

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان لاله زار جنوبی ، پاساژ بوشهری ، همکف ، پلاک 29

  • :
  • ۳۳۱۱۴۲۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۹۱۲۴۴۹۶۵۰۹ ۰۰۹۸
  • :
  • ۹۱۲۶۳۳۵۸۷۲ ۰۰۹۸
  • :
  • آدرس : تهران ، خیابان لاله زار جنوبی ، رویروی پاساژ ایران ، پلاک ۲۷۲

  • :
  • ۳۳۹۹۰۳۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای نصیری
 مدیریت
 
 
 ۰۰۹۸ وحید ۹۱۲۶۳۳۵۸۷۲
 
 
 
 
 

آدرس