اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۰۷۴۰ ۰۲۱
۳۳۹۹۰۳۲۰ ۰۲۱
۳۳۹۹۰۳۴۰ ۰۲۱
آدرس : تهران ، خیابان لاله زار جنوبی ، کوچه علیپور ، پلاک ۱

فکس
۳۳۹۹۰۳۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۱۷۲۲۷۱
۹۱۲۶۳۳۵۸۷۲

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران ، خیابان لاله زار جنوبی ، کوچه علیپور ، پلاک 1

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • تهران ، خیابان لاله زار جنوبی ، کوچه علیپور ، پلاک 1

  • :
  • ۳۳۱۱۰۷۴۰ ۰۲۱
  • :
  • ۳۳۹۹۰۳۲۰ ۰۲۱
  • :
  • ۳۳۹۹۰۳۴۰ ۰۲۱
  • :
  • آدرس : تهران ، خیابان لاله زار جنوبی ، کوچه علیپور ، پلاک ۱

  • :
  • ۳۳۹۹۰۳۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای نصیری
 مدیریت
 
 
 ۹۱۲۶۳۳۵۸۷۲
 
 
 
 
 

آدرس