اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۴۲۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۴۴۹۶۵۰۹ ۰۰۹۸
۹۱۲۶۳۳۵۸۷۲ ۰۰۹۸
آدرس : تهران ، خیابان لاله زار جنوبی ، رویروی پاساژ ایران ، پلاک ۲۷۲

فکس
۳۳۹۹۰۳۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
امیر ۹۱۲۵۱۷۲۲۷۱ ۰۰۹۸
وحید ۹۱۲۶۳۳۵۸۷۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان لاله زار جنوبی ، پاساژ بوشهری ، همکف ، پلاک 29


       

لیست قیمت محصولات بازرگانی کنترل صنعت ۳۳۱۱۴۲۸۵

۱۷:۱۴:۲۴ ۱۳۹۷/۱۲/۷

محصولات جدید بازرگانی کنترل صنعت ۳۳۱۱۴۲۸۵


نماینده فروش محصولات کنتاکتور هیوندای

نماینده فروش محصولات کنتاکتور هیوندای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات امپرمتر هیوکی

نماینده فروش محصولات امپرمتر هیوکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش مینیاتوری زیمنس

نمایندگی فروش مینیاتوری زیمنس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات کیوریتسو

نماینده فروش محصولات کیوریتسو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات فیندر

نماینده فروش محصولات فیندر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات رله فونیکس

نماینده فروش محصولات رله فونیکس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات فلوک

نماینده فروش محصولات فلوک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات عامل فروش مولر

نماینده فروش محصولات عامل فروش ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات عامل فروش تستو

نماینده فروش محصولات عامل فروش ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات عامل فروش پپفوکس

نماینده فروش محصولات عامل فروش ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات عامل فروش بیداک

نماینده فروش محصولات عامل فروش ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات عامل فروش برنا

نماینده فروش محصولات عامل فروش ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات عامل فروش بالوف

نماینده فروش محصولات عامل فروش ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات عامل فروش اسرام

نماینده فروش محصولات عامل فروش ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات عامل فروش اتونیکس

نماینده فروش محصولات عامل فروش ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات آتبین

نماینده فروش محصولات آتبین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات امرون

نماینده فروش محصولات امرون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات اشنایدر

نماینده فروش محصولات اشنایدر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش عامل فروش محصولات هانیانگ

نماینده فروش عامل فروش محصولات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش عامل فروش محصولات میکرو

نماینده فروش عامل فروش محصولات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش عامل فروش محصولات مستک

نماینده فروش عامل فروش محصولات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش عامل فروش محصولات لوترون

نماینده فروش عامل فروش محصولات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش عامل فروش محصولات شیوا امواج

نماینده فروش عامل فروش محصولات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش عامل فروش محصولات ساموان

نماینده فروش عامل فروش محصولات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش عامل فروش محصولات دانفوس

نماینده فروش عامل فروش محصولات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش مینیاتوری تله چین

نمایندگی فروش مینیاتوری تله چین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش نماینده فروش محصولات زیمنس

عامل فروش نماینده فروش محصولات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش محصولات ETI

نمایندگی فروش محصولات ETI...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوکسی متر لوترون

لوکسی متر لوترون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میکروسوئیچ امرون

میکروسوئیچ امرون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنترل فاز میکرو

کنترل فاز میکرو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش مینیاتوری LS

نمایندگی فروش مینیاتوری LS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش مینیاتوری اشنایدر

نمایندگی فروش مینیاتوری اشنایدر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش مینیاتوری AEG

نمایندگی فروش مینیاتوری AEG...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پرشر سوئیچ آتونیکس

پرشر سوئیچ آتونیکس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میکروسوئیچ بالوف

میکروسوئیچ بالوف...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترموستات اتونیکس

ترموستات اتونیکس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش مینیاتوری هیوندای

نماینده فروش مینیاتوری هیوندای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات فاماتل famatel اسپانیا

نماینده فروش محصولات فاماتل famatel ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شاسی امرجنسی تله چین

شاسی امرجنسی تله چین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش محصولات فاماتل famatel اسپانیا

عامل فروش محصولات فاماتل famatel ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شاسی امرجنسی زیمنس

شاسی امرجنسی زیمنس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلومتر کتابی برنا

فلومتر کتابی برنا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمومتر لیزری فلوک

ترمومتر لیزری فلوک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمومتر لیزری تستو

ترمومتر لیزری تستو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلومتر برنا

فلومتر برنا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شاسی امرجنسی اشنایدر

شاسی امرجنسی اشنایدر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش مینیاتوری لنگراد

نمایندگی فروش مینیاتوری لنگراد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شاسی امرجنسی پارس فانال

شاسی امرجنسی پارس فانال...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رطوبت سنج ساموان

رطوبت سنج ساموان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کلید اتوماتیک ABB

نمایندگی فروش کلید اتوماتیک ABB...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کلید اتوماتیک زیمنس

نمایندگی فروش کلید اتوماتیک زیمنس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کلید اتوماتیک لنگراد

نمایندگی فروش کلید اتوماتیک لنگراد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کلید اتوماتیک مولر

نمایندگی فروش کلید اتوماتیک مولر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کلید اتوماتیک LS

نمایندگی کلید اتوماتیک LS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کلید اتوماتیک اشنایدر

نمایندگی کلید اتوماتیک اشنایدر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش رله فیندر

نمایندگی فروش رله فیندر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنتاکتور LS

نمایندگی فروش کنتاکتور LS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنتاکتور تله چین

نمایندگی فروش کنتاکتور تله چین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنتاکتور زیمنس

نمایندگی فروش کنتاکتور زیمنس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنتاکتور مولر

نمایندگی فروش کنتاکتور مولر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش تایمر امرون

نمایندگی فروش تایمر امرون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش تایمر برنا

نمایندگی فروش تایمر برنا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش تایمر میکرو

نمایندگی فروش تایمر میکرو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش ترموستات اتبین

نمایندگی فروش ترموستات اتبین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش فیوز سیگاری ETI

نمایندگی فروش فیوز سیگاری ETI...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنترل بار برنا

نمایندگی فروش کنترل بار برنا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنترل بار میکرو

نمایندگی فروش کنترل بار میکرو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنترل فاز برنا

نمایندگی فروش کنترل فاز برنا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش محصولات پارت و پارسا

نمایندگی فروش محصولات پارت و ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش میکروسوئیچ اشنایدر

نمایندگی فروش میکروسوئیچ اشنایدر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش میکروسوئیچ زیمنس

نمایندگی فروش میکروسوئیچ زیمنس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش میکروسوئیچ هانیانگ

نمایندگی فروش میکروسوئیچ هانیانگ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش میکروسوئیچ هایلی

نمایندگی فروش میکروسوئیچ هایلی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی نر و مادگی پارت پارسا

نمایندگی نر و مادگی پارت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0